شعار همیشگی ما؛
۞ چراغ امید روشن است ۞
Wednesday, 22 May , 2024
امروز : چهارشنبه, ۲ خرداد , ۱۴۰۳
معاون حقوقی رییس جمهور مطرح کرد :

اصلاح قوانین امری ضروری است/تعیین تکلیف اراضی قولنامه ای در قالب مطالبه مردم

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: پیشنهاداتی که در استان البرز است، حتما لایحه محور باشد و مجلس ما مجلس مردمی بوده و از آمادگی لازم برخورداریم تا نواقصی که در حوزه قانون است را برای حل مشکلات مردم مرتفع کنیم.

28 اردیبهشت 1403

روابط عمومی؛ آفریننده ارتباطات مؤثر و پویا در جامعه
27 اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی
اعطای یک کرسی مؤثر در مجمع شهرداران آسیایی به شهرداری فردیس
دبیر کل مجمع شهرداران آسیایی پیشنهاد کرد :