شعار همیشگی ما؛
۞ چراغ امید روشن است ۞
Saturday, 15 June , 2024
امروز : شنبه, ۲۶ خرداد , ۱۴۰۳

اعلام برائت عضو شورای شهر کرج از رای خود به شهردار

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج گفت: زمان برای تحقق برنامه و قول هایی که در بودجه نهایی سال ۱۴۰۳ دیده یا داده ایم با سرعت می گذرد و ما فرصت آزمون،مجال خطا یا مهلت تذکرات مکرر و و بی اقدام را نداریم.

25 خرداد 1403

روابط عمومی؛ آفریننده ارتباطات مؤثر و پویا در جامعه
27 اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی
اعطای یک کرسی مؤثر در مجمع شهرداران آسیایی به شهرداری فردیس
دبیر کل مجمع شهرداران آسیایی پیشنهاد کرد :