شعار همیشگی ما؛
۞ چراغ امید روشن است ۞
Sunday, 21 July , 2024
امروز : یکشنبه, ۳۱ تیر , ۱۴۰۳
برچسب : هنگ کنگ – چین –

هنگ کنگ در حال شکوفا شدن است

زمانی که هنگ کنگ ۲۵ سال پیش آماده بازگشت به سرزمین مادری بود، رسانه ها و محققان بین المللی بر این باور بودند که “مرگ هنگ کنگ” فرا رسیده است. موج مهاجرت در هنگ کنگ در اواسط دهه ۱۹۹۰ سبب بزرگ نمایی این روایت شد.

12 تیر 1401

هنگ کنگ ۵ سال درخشان‌تر را در پیشِ رو دارد

«در حال حاضر هنگ کنگ در دوره‌ای جدید و از گذار از دوره هرج و مرج به حکمرانی و از حکمرانی به دوره رفاه و شکوفایی قرار دارد. پنج سال آینده دوره‌ای حیاتی برای هنگ کنگ به منظور ایجاد یک وضعیت جدید و دستیابی به یک جهش جدید محسوب می‌شود. فرصت‌ها و چالش‌ها همزیستی دارند و فرصت‌ها بر چالش‌ها می‌چربند».

11 تیر 1401