شعار همیشگی ما؛
۞ چراغ امید روشن است ۞
Sunday, 21 July , 2024
امروز : یکشنبه, ۳۱ تیر , ۱۴۰۳
برچسب : نمایش ادیپ شهریار – نویسنده یونان باستان – سوفوکل – مهتاب عسگری – پیش تولید – پردیس تئاتر تهران –

آغازتمرینات نمایش (ادیپ شهریار)

 نمایش ادیپ شهریار نوشته نویسنده شهیر یونان باستان سوفوکل توسط مهتاب عسگری مراحل پیش تولید و تمرینات اولیه خود را در پردیس تئاتر تهران آغاز کرده است.

18 خرداد 1401