شعار همیشگی ما؛
۞ چراغ امید روشن است ۞
Wednesday, 24 July , 2024
امروز : چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
برچسب : معاون مالی و اقتصادی شهردار کرج – معاون شهردار کرج – علی سلطانی مقدم – معاون مالی و اقتصادی شهردار کرج – معاون شهردار کرج – علی سلطانی مقدم –