شعار همیشگی ما؛
۞ چراغ امید روشن است ۞
Monday, 22 July , 2024
امروز : دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳
برچسب : مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند – شهرداری تهران – پسماندهای خطرناک – شهروندان تهرانی -غرفه بازیافت – سطح شهر تهران –

توزیع جعبه‌های ایمن در میان شهروندان برای جمع‌آوری پسماندهای خطرناک/اختصاص کد ویژه در سامانه ۱۳۷ به پسماند خشک

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت که بزودی پسماندهای خطرناک شهروندان از طریق ۴۵۵ غرفه بازیافت موجود در سطح شهر تهران بصورت جداگانه و در قالب طرح جعبه های ایمن دریافت می شود.

22 تیر 1401