شعار همیشگی ما؛
۞ چراغ امید روشن است ۞
Sunday, 21 July , 2024
امروز : یکشنبه, ۳۱ تیر , ۱۴۰۳
برچسب : مارکو لامبرتینی – مدیرکل صندوق جهانی طبیعت – کنفرانس اقیانوس سازمان ملل ۲۰۲۲ –

چین نقش مهمی در مدیریت محیط زیست جهانی ایفا کرده است

مارکو لامبرتینی مدیرکل صندوق جهانی طبیعت روز چهارشنبه ۲۹ ژوئن در حاشیه کنفرانس اقیانوس سازمان ملل ۲۰۲۲ در لیسبون در گفت و گو با خبرگزاری شین هوا اظهار داشت: بشریت با «بحران زیست محیطی سه گانه» رو به رو شده و به یک عملیات بین المللی هماهنگ نیاز دارد. در مدیریت محیط زیست جهانی، چین نقش مهمی ایفا کرده است.

12 تیر 1401