شعار همیشگی ما؛
۞ چراغ امید روشن است ۞
Monday, 22 July , 2024
امروز : دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳
برچسب : عاطفه حمزلویی – کتاب یک ساعت سکوت –

یک ساعت سکوت

سکوت بار معنایی بسیار بالایی برای نویسنده دارد و اینکه سکوت گویاتر و گاهی برای اهلش قابل فهم تر است.

05 تیر 1401