شعار همیشگی ما؛
۞ چراغ امید روشن است ۞
Thursday, 25 July , 2024
امروز : پنج شنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳
برچسب : صدای چراغ امید نیوز _ مهارت آموزی _

آغاز نهضت مهارت آموزی از خانواده مهارت آموزی

در راستای تفاهم نامه های کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزادفنی وحرفه ای کشور با سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور ومرکزتربیت مربی وپژوهش های فنی وحرفه ای ، دراولین گام با همکاری کانون کشوری، موسسه گنجینه دانش و مرکز تربیت مربی وکارگاه آموزشی مدیریت هوشمند مالی و سرمایه گذاری برای مدیران بخش دولتی و غیردولتی به صورت رایگان اجرا شد .

21 آبان 1401