شعار همیشگی ما؛
۞ چراغ امید روشن است ۞
Monday, 22 July , 2024
امروز : دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳
برچسب : رئیس اتحادیه تجار، کارفرمایان و صنعتگران سنگال – سیاسی – اقتصادی – ایران – سنگال –

اجرای مفاد قراردادهای میان تجار ایران و سنگال

رئیس اتحادیه تجار، کارفرمایان و صنعتگران سنگال با اشاره به ثبات سیاسی و اقتصادی این کشور با تاکید بر اهمیت قراردادهای میان تجار ایران و سنگال گفت: برای اجرای مفاد این قراردادها ثابت قدم خواهیم بود.

12 تیر 1401