شعار همیشگی ما؛
۞ چراغ امید روشن است ۞
Wednesday, 24 July , 2024
امروز : چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
برچسب : دبیرکل اتاق بازرگانی البرز –

برای تقویت گردشگری صنعتی در البرز به مشورت گیری از مدیران واحدهای تولیدی و آژانس های مسافرتی نیاز است

دبیرکل اتاق بازرگانی البرز از تعیین یک الگوی مشخص به عنوان فرصتی برای تقویت گردشگری صنعتی و اشتراک گذاری دیدگاه ها و نقطه نظرات کارخانه داران و مدیران واحدهای تولیدی و آژانس های مسافرتی سخن گفت.

10 مرداد 1401