شعار همیشگی ما؛
۞ چراغ امید روشن است ۞
Saturday, 20 July , 2024
امروز : شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳
برچسب : جعفر قنادباشی – کارشناس آفریقا و بین الملل – گروه بریکس – کشورهای جهان سوم – چین –