شعار همیشگی ما؛
۞ چراغ امید روشن است ۞
Sunday, 16 June , 2024
امروز : یکشنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۳
برچسب : ابوالفضل بهشتی – دبیرکل جامعه اسلامی کارگران کشور – معاون سیاسی جامعه اسلامی کارگران ابوالفضل بهشتی – دبیرکل جامعه اسلامی کارگران کشور – معاون سیاسی جامعه اسلامی کارگران